50 de măsuri pentru ca România să (re)devină o țară de familii, nu de indivizi: de la reducerea TVA-ului pentru produsele de igienă, la stimularea antreprenoriatului în zonele rurale și legalizarea homeschooling-ului

Obiectivul general:
Cât mai multe familii, cât mai longevive, cât mai numeroase, asigurând membrilor acestora un mediu propice economic, social, protectiv și psiho-afectiv de formare și dezvoltare a personalității, iar națiunii continuitatea și dezvoltarea demografică, economică, socială și culturală.familia

Obiectivul etapei actuale: Completarea și adaptarea legislației pentru familie existente și crearea de instituții și organizații necesare îndeplinirii obiectivului general, pentru sprijinirea realizării funcțiilor familiei.

 

I. INSTITUȚII PENTRU FAMILIE
1. Crearea unei structuri dedicate – Secretariat de Stat pentru Familii (SSpF) – în Ministerul Muncii, care va colabora cu: instituții specializate de stat, cultele religioase, asociațiile de familii, alte organizații non-profit, mass-media, pentru a sprijini și ocroti familia, prin:

  • organizarea și coordonarea studiilor statistice, demografice, sociologice, psiho-sociale asupra familiei, prin colaborare cu Institutul Național de Statistică, Institutul pentru Cercetarea Calității Vieții, Academia Română, alte instituții și centre de cercetare socială, inclusiv universitare;
  • elaborarea, pe baza acestor studii, a politicilor publice pentru familie;
  • întocmirea unui plan coerent pe termen mediu și lung de redresare a ratei demografice a României;
  • organizarea unei Conferințe Anuale a Familiilor.

2. Crearea unui Institut de studii pentru Familie / Institut pentru Familii (IPF) prin colaborarea între instituțiile de stat și structurile, non-guvernamentale. Implicarea și colaborarea cu IPF și SSpF, prin studii, sondaje, expertize, instrumente sociologice, a unor structuri științifice subordonate autorităților (Academia Română, institute de cercetare, universități etc.).
3. Crearea unei Comisii permanente pentru Problemele Familiei, în Parlamentul României, al cărei scop va fi analizarea, revizuirea și refacerea prevederilor legislative privind familia.

II. CULTURA FAMILIEI
4. Campanii în parteneriat Stat – Asociații de Familii, pentru conștientizarea importanței familiei și căsătoriei, maternității și paternității (ex.: „Săptămâna căsătoriei”; evenimente de Ziua Copilului) ca și pentru informarea asupra drepturilor pe care familia și membrii săi le au în România.
5. Măsuri și consiliere pentru asumarea rolurilor familiale conform vârstei și sexului, împotriva deresponsabilizării părinților, alienării soților, sexualizării precoce a copiilor. Modificarea, în sensul înăspririi, a legilor privind pornografia și publicitatea, pentru a). protecția minorilor; b). prohibiția publicității la servicii sexuale mascate; c). suprimarea publicității indecente la produse și servicii comune.
6. Majorarea pedepselor penale pentru agresiunea asupra femeii însărcinate; recunoaşterea copilului nenăscut ca victimă distinctă în cazurile de violenţă domestică.
7. Anularea subvențiilor publice pentru avort și mijloace contraceptive; direcționarea fondurilor astfel eliberate către servicii de sănătate maternă.
8. Majorarea pedepselor pentru pruncuciderea imediat după naștere, la nivelul celor din Codul Penal anterior.

III. LOCUINȚE PENTRU FAMILII
9. Continuarea programului „Prima Casă” și diversificarea acestuia acestuia prin opțiunea de susținere a chiriilor pentru familiile tinere („Prima Chirie”).
10. Construirea din fondurile administrațiilor locale a unor locuințe pentru a le închiria tinerelor familii pe o perioadă de maxim 10 ani cu posibilitatea cumpărării acestora de către chiriași.
11. Elaborarea, în parteneriat Stat – Asociații de Familii, a unui plan pentru construcția și utilizarea eficientă de locuințe sociale destinate familiilor cu resurse insuficiente (fără adăpost, având printre membri persoane cu handicap etc)., inclusiv valorificarea locuințelor abandonate.

IV. MĂSURI PENTRU STIMULAREA NATALITĂȚII ȘI REDRESAREA DEMOGRAFICĂ
12. O sumă substanțială acordată pentru fiecare naștere, începând de la cel de-al doilea copil, destinată exclusiv uneia din următoarele opțiuni: a). rentă viageră pentru mamă, b). construcția sau renovarea locuinței, c). bursă de studii pentru copii.
13. Pentru mamele cu cel puțin 3 copii, posibilitatea de reducere a vârstei de pensionare cu câte 2 ani pentru fiecare copil.
14. Reducerea TVA-ului la 5% pentru produsele de igienă și îngrijire necesare copiilor de până la trei ani de viață extrauterină (ex. scutece, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copii, produse pentru igiena corporală, mobilier pentru copil – leagăn, scaun, pat și scaun de mașină).
15. Extinderea concediului pentru creșterea copilului până la vârsta de 3 ani de viață extrauterină, respectiv 5 ani de viață extrauterină, pentru copilul încadrat în oricare dintre gradele de handicap.
16. Demararea unui program de sprijin pentru femeia însărcinată și tânăra mamă aflată în dificultate care să ofere: sprijin material, consiliere psiho-socială, medicală, juridică, pe perioada sarcinii și în primul an de viață extrauterină al copilului, prin colaborarea dintre SSpF și organizațiile non-guvernamentale. Acordarea unei indemnizații pentru femeia însărcinată (după 14 săptămâni
de sarcină) care să o sprijine în acoperirea nevoilor speciale care apar în perioada sarcinii.
17. Sprijinirea practicării meseriei de bonă/dădacă. Asigurarea opțiunii de furnizare a serviciilor de bonă profesioniste.
18. Încurajarea adopției interne (de către familii din România) prin campanii publice de conștientizare, prin identificarea activă a părinților cu potențial de adopție și prin simplificarea procedurilor de adopție.
19. Sprijinirea cuplurilor infertile în vederea adopției, sau pentru remedierea infertilității prin tehnologii procreative naturale/etice.
20. Sprijinul constând în stimulente materiale (prime de reintegrare), consiliere juridică, economico-profesională și psiho-socială pentru revenirea în țară a familiilor tinere emigrate.
21. Încurajarea mutării și dezvoltării în zona rurală a comunităților de familii tinere, stimularea asocierii acestor familii în proiecte comune pe termen mediu (ex.ferme zootehnice, livezi, podgorii, etc) și facilitarea accesului produselor acestora pe piețe urbane. Prin finanțare a unor stagii pe lângă aceste comunități funcționale se poate disemina modelul în rândul celor ce doresc să realizeze noi comunități.

V. ARMONIZAREA VIEȚII DE FAMILIE CU CARIERA
22. Încurajarea contractelor de muncă cu timp flexibil și a tele-muncii pentru părinți.
23. Creșterea numărului de zile libere pentru tați la nașterea unui copil.
24. Înființarea și susținerea de Centre pentru Familie (Family Points) – locații special amenajate cu servicii diverse, flexibile, dedicate si personalizate, precum: posibilitatea lăsării copilului mic în grijă specializată pe perioade scurte pentru ca părinții să poată realiza activități strict necesare și urgente.
25. Asigurarea la locul de muncă a unui mediu propice și familiilor angajaților. Susținerea angajatorilor care aplică aceste măsuri, după modelul facilităților oferite companiilor care operează în zone defavorizate.
26. Stimularea angajării părinților din familii numeroase, prin asigurarea de subvenții/facilități angajatorilor, după modelul facilităților oferite companiilor care operează în zone defavorizate.

VI. PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE
27. Încurajarea și promovarea programelor de susținere a activității vârstnicilor/pensionarilor în familii, comunități sau în alte locații, după specificul experienței acestora. Completarea și implementarea strategiei naționale a Ministerului Muncii pentru promovarea „îmbătrânirii active” și protecția persoanelor vârstnice 2015–2020, cu programe de sprijinire a circulației persoanelor vârstnice în locuri de muncă similare, din alte localități sau din alte țări ale UE.
28. Stimularea antreprenoriatului social pentru construirea/administrarea de „case pentru vârstnici”, care să completeze vechile azile.
29. Susținerea îngrijirii la domiciliu a vârstnicilor, în special de către familie, dar nu numai, din bugetul primăriilor. Programe de îngrijire și implicare pentru bunici.
30. Tichete de vacanță pentru familii, pentru ca mai multe familii să își poată permite o vacanță împreună, anual, în România.

VII. STABILITATEA CĂSĂTORIEI ȘI PROTEJAREA COPIILOR
31. Încurajarea consilierii/medierii de familie în vederea îmbunătățirii relațiilor de cuplu și a prevenirii divorțurilor.
32. Obligativitatea, în cazul soților cu copii minori aflați în întreținere care intenționează să divorțeze, a unui plan de consiliere/mediere familială și a unui plan de finanțare a educației minorilor asumat si semnat de ambii părinți.
33. Extinderea, la nivel național, în regim de parteneriat Stat – Asociații de Familii, a programelor de tip „Școala părinților”.
34. Educație financiară pentru familii, prin îmbunătățirea strategiei ANPC privind educația financiară 2012–2017.
35. Eliminarea posibilității minorilor de a obține avort și servicii de „planificare” fără acordul părinților.
36. Majorarea vârstei consimțământului sexual la 16/18 ani.
37. Apărarea copiilor de abuzuri prin înăsprirea pedepselor pentru infracțiuni sexuale împotriva copiilor.

VIII. PUNEREA ÎN PRACTICĂ A DREPTULUI PĂRINȚILOR DE A-ȘI EDUCA COPIII CONFORM CU PROPRIILE VALORI
38. Participarea asociațiilor de părinți la toate etapele procesului decizional instituționalizat, la stabilirea programelor școlare și a conținutului manualelor care privesc educația moral-valorică (educația religioasă, educația pentru sănătate și familie etc).
39. Legalizarea „educației acasă” (homeschooling), după modelul nord-american.
40. Revenirea la 7 ani ca vârstă minimă obligatorie de școlarizare.

IX. MĂSURI FINANCIARE ÎN SPRIJINUL FAMILIEI
41. Reducerea impozitelor pe venit și pe proprietăți ale cuplurilor căsătorite, pentru prima proprietate.
42. Dublarea actualelor deduceri personale din impozitul pe venit pentru persoanele aflate în întreținere. Continuarea programului cu reduceri progresive ale impozitelor pe venit pentru persoanele cu copii minori în întreținere.
43. Încurajarea microeconomiei și a inițiativelor economice familiale (întreprinderi de tip familial) prin diminuarea sau anularea totală a impozitării acestora.
44. Includerea în sumele deductibile din impozitul pe venit a cheltuielilor pentru servicii și bunuri de consum de bază destinate creșterii și educării copiilor preșcolari.
45. Creșterea la 5% a sumei redirecționabile din impozitul pe venit plătit de persoanele fizice către persoanele juridice non-profit care oferă activități sportive, educative, culturale etc. pentru copii.
46. Actualizarea, anual, a oricărui sprijin financiar în raport cu salariul minim pe economie.
47. Urmărirea apropierii graduale a beneficiilor acordate familiilor din România (în prezent 1,32% din PIB) cu media europeană a beneficiilor acordate familiilor (în prezent 2,2% din PIB).

X. MĂSURI PENTRU SĂNĂTATEA FAMILIEI
48. Completarea, de urgență, a rețelei medicilor de familie, în așa fel încât să ofere acces real întregii populații la serviciile medicale.
49. Implementarea în rețeaua medicilor de familie a programului „telemedicina”, care să ofere diagnostic și tratament specializat pacienților aflați la mari distanțe de spitale.
50. Asigurarea în practică și în timp real necesar a tuturor investigațiilor (inclusiv imagistice) și tratamentelor privitoare la prevenirea, diagnosticarea la timp și prevenirea cancerelor mamare și uterine și a obezității infantile.

coalitia-pentru-familie-logo-si-adresa
Asociația Familiilor Catolice „Vladimir Ghika”
Asociația PRO VITA-filiala București

Fundaţii, Subsoluri / Demisoluri, Camere Tehnice, Beciuri / Pivniţe / Crame

HIDROIZOLATII DEFINITIVE

Soluţii garantate performante de hidroizolaţii şi termoizolaţii nu doar produse.

Impermeabilizari 100% de betoane, sape si tencuieli. Garantii de 10-60 de ani. Pardoseli. Solutii anti-condens, anti-mucegai, anti-igrasie.

Reparații la terase

HIDROIZOLATII DEFINITIVE

https://terase.afacereamea.ro/

Pentru terasele de bloc sau de birouri acoperite cu membrane bituminoase cele mai potrivite produse de reparatii sunt IMPERMIX PU. Aveti garantii adevarate de 10-35 de ani. Practic sunt inerte la influentele de mediu iar durata lor de viata este nelimitata.

Programati-va acum interventia pe terase ca sa nu fie prea tarziu.

Hidroizolare balcoane, terase, trotuare, băi şi bucătării

hidroizolatii balcoane terase trotuare bai bucatariiHIDROIZOLATII DEFINITIVE

Soluţii garantate performante de hidroizolaţii şi termoizolaţii pentru balcoane si terase.

Hidroizolare Perfecta la terase si balcoane. Garantii reale de la 10 pana la 100 de ani.