1. Termeni generali

Prin accesarea site-ului Rasuceni.AfacereaMea.RO, sunteţi de acord cu prezentul document.

Termenii şi condiţiile de utilizare ale site-ului Rasuceni.AfacereaMea.RO (denumite în continuare “Termeni şi Condiţii”) stabilesc care sunt condiţiile în care orice persoană poate vizita ori accesa site-ul Rasuceni.AfacereaMea.RO (denumit în continuare “Site” şi/sau “Site-ul”), şi are valoarea unui contract încheiat între SC. AFTENI DEVELOPMENTS SRL şi orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul (denumită în continuare “Utilizator”). Neacceptarea acestor Termeni şi Conditii atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului. Accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta, precum şi a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în întregime şi necondiţionată a Termenilor şi Condiţiilor şi a oricărei prevederi din acestea.

2. Protecţia proprietăţii intelectuale

Conţinutul şi designul Siteului (precum şi orice alt material având legătură cu Site-ul) trimis dvs. prin email sau furnizat dvs. în orice altă modalitate (ca, spre exemplu: articole, newslettere, design şi orice alte materiale la care ne vom referi în continuare ca la „Conţinut Site”), aparţin Site-ului şi colaboratorilor săi – acolo unde acest lucru este specificat expres ori nu este specificat un alt autor – (drept de autor) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală. Nu puteţi utiliza, reproduce sau permite nimănui să utilizeze sau să reproducă materialele fără a deţine o permisiune scrisă din partea Rasuceni.AfacereaMea.RO.

Drepturile patrimoniale de autor asupra textelor, comentariilor, mesajelor, fotografiilor, fişierelor video etc. publicate de dvs. pe Site se transferă asupra Siteului de îndată ce dvs le postaţi. După momentul afişării acestora pe Site, dvs continuaţi să deţineţi drepturile morale de autor asupra lor. Implicit, dvs. aveţi în continuare dreptul de a folosi acel Conţinut în orice mod doriţi. Prin afişarea sau publicarea oricărui tip de Conţinut pe site-ul dvs. ne acordaţi o licenţă limitată, neexclusivă de a le folosi, modifica, arăta în mod public, copia şi distribui.

Autorizaţia pe care dvs. o daţi Siteului este nonexclusivă (însemnând că aveţi libertatea de a acorda autorizaţii în privinţa Conţinutului dvs către oricine altcineva pe lângă Site), lipsită de taxa aferentă dreptului de autor (însemnând că Siteul nu este obligat să vă plătească vreo taxă pentru folosirea Conţinutului pe care dvs îl afişaţi), cesionabilă (astfel încât Siteul îşi poate folosi afiliaţii şi subcontractanţii, precum reţelele de distribuire a conţinuturilor pe Internet, în vederea furnizării Serviciilor oferite de Site).

Dvs garantaţi că:
A) deţineţi Conţinutul afişat de dvs în cadrul Siteului sau deţineţi în orice fel dreptul de a garanta Siteului licenţa limitată, neexclusivă de a folosi, modifica, arăta în mod public, copia şi distribui Conţinutul respectiv şi
B) afişarea Conţinutului dvs în cadrul Siteului nu violează drepturile de intimitate, drepturile de publicitate, drepturile de autor, drepturile contractuale sau orice alte drepturi ale oricărei persoane.

Sunteţi de acord să plătiţi orice drepturi de autor, taxe, şi orice alte sume de bani datorate oricărei persoane datorită vreunui Conţinut afişat de către dvs în cadrul Siteului.

3. Utilizarea conţinutului Siteului

Puteţi copia şi printa Conţinutul Siteului doar pentru folosinţa dvs. personală, lipsită de intenţie comercială. În orice alte cazuri, conţinutul Siteului nu poate fi reprodus, modificat şi exploatat, indiferent de scopul comercial sau necomercial al acestei exploatări.

Acţiunile descrise mai jos nu sunt permise în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea Rasuceni.AfacereaMea.RO:

  • A. reproducerea sau stocarea Conţinutului, precum şi trimiterea acestui conţinut către orice alt website, server sau orice alt mijloc de stocare a informaţiei.
  • B. Modificarea, publicarea, transmiterea, precum şi participarea la transferul, vânzarea, distribuţia unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afişarea Conţinutului, în lipsa obţinerii în prealabil a unei permisiuni scrise din partea noastră.
  • C. Îndepărtarea însemnelor care semnifică dreptul de autor al Siteului asupra Conţinutului.

4. Modificarea Termenilor şi Condiţiilor

Rasuceni.AfacereaMea.RO are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni şi Condiţii sau Termenii şi Condiţiile în întregime, fără nicio notificare prealabilă şi fără a fi obligat să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site ori prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligaţia respectivului Utilizator de a înceta de îndată accesarea Site-ului.

5. Legislaţie aplicabilă şi Jurisdicţie

Aceste Condiţii de Utilizare şi utilizarea acestui site sunt guvernate de legile din Romania. Instanţele competente din Romania vor avea jurisdicţie exclusivă asupra oricăror şi tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Condiţiilor de Utilizare şi/sau Conţinutul site-ului sau în cazul disputelor în care aceste Condiţii de Utilizare şi/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute. Orice utilizare a conţinutului Siteului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document, este interzisă. Cererile de utilizare a conţinutului în alte scopuri decât cele permise expres de prezentul document pot fi trimise la adresa de email: rasuceni@afacereamea.ro

Conținutul tuturor articolelor este doar informativ și nu poate fi un substitut pentru sfatul medicului. Pentru un diagnostic correct, va recomandăm sa consultați un medic specialist.

Copyright © 2015 Rasuceni.AfacereaMea.RO – Toate drepturile rezervate.