Solul fertil de pe raza comunei este favorabil culturilor cerealiere (grâu, porumb, ovăz, orz), de floarea soarelui, plantelor tehnice, legumelor (roşii, castraveţi, ceapă, usturoi) Suprafaţa cultivată cu cereale este de 5200 ha, iar cea cu plante tehnice 1200 ha. Pentru dezvoltarea sectorului agricol sunt necesare investiţii în amenajarea unor centre moderne de colectare, depozitare şi valorificare a produselor agricole. La nivelul comunei există 1100 ha disponibile pentru înfiinţarea de culturi.

În ceea ce priveşte legumicultura, pot fi realizate investiţii în reabilitarea şi modernizarea sistemelor de irigaţii, în amenajarea unor sere şi solarii la standarde europene. Pentru înfiinţarea de culturi legumicole există 50 ha de teren disponibil.

Viticultura este o altă oportunitate, putându-se realiza investiţii în ceea ce priveşte utilizarea unor soiuri de înaltă productivitate, în amenajarea unor puncte moderne de colectare, depozitare şi valorificare a producţiei viticole.

Aşezarea comunei într-o zonă 100% ecologică, fondul melifer destul de bogat şi diversificat creează condiţii favorabile practicării apiculturii, fiind necesară amenajarea unei linii de prelucrare a producţiei apicole.

Pentru dezvoltarea sectorului zootehnic sunt necesare investiţii în amenajarea unor ferme sau microferme de creştere organizată a animalelor, a unor centre moderne de preluare şi valorificare a produselor de origine animală: lapte carne, piei, lână. Suprafaţa acoperită cu păşune este de 212 ha, iar fâneţele ocupă 200 ha. Situaţia efectivelor de animale de la nivelul comunei se prezintă astfel: bovine 430 capete, porcine 1200 capete, ovine 330 capete, caprine 250 capete, cabaline 354 capete, păsări 25000 capete, 110 familii de albine.

Cele 170 ha luciuri de apă de la nivelul comunei pot fi valorificate prin amenajarea unor bazine, a unor linii de prelucrare a producţiei piscicole prin congelare şi conservare. Speciile locale de peşte sunt alcătuite din: crap, caras.

Aveți infiltrații?

Aveți treceri / străpungeri / penetrări de cabluri / țevi / conducte prin pereți, planșee și pardoseli ce manifestă infiltrații sa exfiltrații! Aveți fisuri prin pereți și pardoseli?

Etansare perfecta a strapungerilor si fisurilor

Avem soluții corecte și complete.

Doar vizitați https://strapungeri.afacereamea.ro/ și puteți să găsiți produsele și soluțiile corecte pentru situația dvs concretă. Puteți și să vă abonați pentru discounturi și comisioane.

Reparații la terase

HIDROIZOLATII DEFINITIVE

https://terase.afacereamea.ro/

Pentru terasele de bloc sau de birouri acoperite cu membrane bituminoase cele mai potrivite produse de reparatii sunt IMPERMIX PU. Aveti garantii adevarate de 10-35 de ani. Practic sunt inerte la influentele de mediu iar durata lor de viata este nelimitata.

Programati-va acum interventia pe terase ca sa nu fie prea tarziu.

Fundaţii, Subsoluri / Demisoluri, Camere Tehnice, Beciuri / Pivniţe / Crame

HIDROIZOLATII DEFINITIVE

Soluţii garantate performante de hidroizolaţii şi termoizolaţii nu doar produse.

Impermeabilizari 100% de betoane, sape si tencuieli. Garantii de 10-60 de ani. Pardoseli. Solutii anti-condens, anti-mucegai, anti-igrasie.